WELKOM

1 december 2020

beste bezoek(st)er van onze website!

Vanwege besmettingsgevaar komt ons koor voorlopig niet bijeen om te zingen. We hebben als koorleden regelmatig contact om, zodra het weer veilig kan, meteen weer in het Zalige Zingen te kunnen springen! Nieuwe koorleden nemen we pas aan zodra we weer lekker aan de slag zijn, maar schroom niet om je alvast aan te melden>> voor wanneer het weer kan.

Koor aan ’t IJ zoekt voor haar frisse start zodra het weer kan en mag een NIEUW DIRIGENT(E). Belangstelling na de bezichtiging van onze website? Stuur dan en mailtje met wat informatie over jezelf naar bestuur@kooraanhetij.nl

Vriendelijke groeten van het bestuur

*

Net als de koorsamenstelling is het repertoire van Koor aan ‘t IJ heel divers. Van een Italiaans volkslied uit de zeventiende eeuw tot Shaffy’s Pastorale en van een Russisch gebed als Tjeebjee Pojem tot Wie aan Amsterdam komt van de 4-Tuoze matrozen. Serieus, maar niet zwaar. Luchtig, maar niet oppervlakkig.

Het niveau van het koor heeft dat van een beginnend koor achter zich gelaten. Gevorderd mogen we ons inmiddels wel noemen. Het klinkt mooi! Veel koorleden hebben koorervaring,  maar er zijn ook koorleden voor wie het de eerste keer is dat zij in een koor zingen. Mensen die er nu bijkomen zijn gemotiveerd om een inhaalslag te maken door thuis te oefenen.

Sinds het ontstaan in 2005 heeft Koor aan ‘t IJ vaak voor publiek gezongen.  Met enige regelmaat nemen we deel aan Korendagen in en buiten Amsterdam. Ook verzorgen wij optredens op aanvraag. De ambitie van het koor is om minimaal drie keer per jaar op te treden.

Bekijk ook BEELD & GELUID