WELKOM

Net als de koorsamenstelling is het repertoire van Koor aan ’t IJ heel divers. Van een Italiaans volkslied uit de zeventiende eeuw tot een Russisch gebed als Tjeebjee Pojem maar ook On the Sunny Side of the Street. Serieus, maar niet zwaar. Luchtig, maar niet oppervlakkig.

Het niveau van het koor heeft dat van een beginnend koor achter zich gelaten. Gevorderd mogen we ons inmiddels wel noemen. Het klinkt mooi! Veel koorleden hebben koorervaring,  maar er zijn ook koorleden voor wie het de eerste keer is dat zij in een koor zingen. Mensen die er nu bijkomen zijn gemotiveerd om een inhaalslag te maken door thuis te oefenen.

Sinds het ontstaan in 2005 heeft Koor aan ’t IJ vaak voor publiek gezongen.  Met enige regelmaat nemen we deel aan Korendagen in en buiten Amsterdam. Ook verzorgen wij optredens op aanvraag. De ambitie van het koor is om minimaal drie keer per jaar op te treden.

MEEZINGEN VANAF JANUARI 2024?
Hiervoor kun je je aanmelden via het contactformulier>>.

Bekijk ook BEELD & GELUID

het leukste koor aan het IJ